Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej

W dniu 30 października 2023 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ - VIII KADENCJI W GOSTYNINIE
Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Wręczenie stypendiów Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów.
4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
5. Informacja dyrektorów przedszkoli o realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2022/23:
1) Przedszkole nr 1 w Gostyninie,
2) Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie,
3) Przedszkole nr 4 w Gostyninie,
4) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka" w Gostyninie.
6. Informacja Burmistrza Miasta Gostynina z realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
7. Informacja związana z analizą złożonych oświadczeń majątkowych.
8. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/23.
9. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gostynina.
11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.
12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Andrzeja Szlezyngiera na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.
14. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.
 
 
 
 
 
  • Sesja Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt