Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

POSTANOWIENIE NR 9/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU II

POSTANOWIENIE NR 10/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU II

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI POLSKICH W GŁOSOWANIU W OBWODACH GŁOSOWANIA

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO SEJMU I SENTAU RP

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.

UCHWAŁA Nr 29/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 sierpnia 2023 r.

Zgłoszenie wyborcy kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach: DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach * DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻENIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Informuję, że pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą składać zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina ul. Rynek 26 09-500 Gostynin, pok. 211 godzinach pracy urzędu:
poniedziałek 7.30  15.30

wtorek 7.30  16.30

środa 7.30  15.30

czwartek 7.30  15.30

piątek 7.30  14.30

do dnia 15 września 2023 r. do godziny 14.30.

Wszelkie informacje w sprawie zgłoszeń do komisji są udzielane pod numerami telefonu 24 236-07-24, 24.236-07-15.


Hanna Adamska

Sekretarz Miejski

  •  

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA z dnia 13 września 2023 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU II Z DNIA 15.09.2023 R.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 15 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w mieście Gostynin obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Płocku II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20.09.2023 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina do niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Nr 12, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 20.09.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina.

§ 3

W dniu 20.09.2023 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

- Nr 14

- Nr 15

- Nr 16.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Płocku II

Małgorzata Marta Walisiewicz

 

POSTANOWIENIE NR 120/2023 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Gostynin

POSTANOWIENIE NR 162/2023 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt