Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu, możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. 
W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.
Zaświadczenie można uzyskać w każdym urzędzie gminy, nie ma tu znaczenia miejsce zameldowania lub zamieszkania (musisz przygotować: dowód osobisty, e-dowód lub paszport oraz wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania). Z otrzymanym zaświadczeniem możesz oddać swój głos w dowolnej obwodowej komisji wyborczej na terenie kraju lub zagranicą.
Wydawane jest tylko JEDNO zaświadczenie o prawie do głosowania i na jego podstawie można głosować w wyborach do Sejmu, Senatu oraz w referendum.
Zaświadczenia o prawie do głosowania  wydawane są do 12 października 2023 r. w Urzędzie Miasta Gostynina, w Wydziale Spraw Obywatelskich – oficyna obok Ratusza w godzinach pracy urzędu.

Uwaga: Po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania zostaniemy wykreśleni ze spisu wyborców, w którym byliśmy ujęci. W razie utraty zaświadczenia o prawie do głosowania nie ma możliwości wydania duplikatu co oznaczać będzie, że jego utrata - czy to ze względu na zniszczenie, czy też kradzież – pozbawi nas prawa głosu.

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt