Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Gostynińskie Rodzinne Ogrody Działkowe z dofinansowaniem!

Dzięki zaangażowaniu gostynińskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) i pracowników Urzędu Miasta pozyskane zostały, z Województwa Mazowieckiego, środki na zadania podejmowane przez miejskie ogrody działkowe. 25 kwietnia 2023 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 63/23 w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców   „Mazowsze dla działkowców”. W ramach tych projektów wkład własny wnosi również Gmina Miasta Gostynina, która sfinansuje część działań (udział gminy w przedmiotowych zadaniach stanowić będzie 40% kosztów całkowitych, natomiast dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniesie 40 % kosztów całkowitych zadania). Wkład Rodzinnych Ogrodów Działkowych to minimum 20% kosztów całkowitych zadania.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Gostynina spotkał się z przedstawicielami trzech RODów, którym przekazał symboliczny czek na realizację ww. projektów. Dzięki tym działaniom ROD Krokus zmodernizuje instalację elektryczną, ROD Relax zmodernizuje sieć wodociągową, natomiast ROD Tulipan zakupi i zamontuje oświetlenie solarne na swoich terenach. Projekty stanowią odpowiedź na potrzeby użytkowników ROD związane z zaspokajaniem ich socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb poprzez kształtowanie odpowiednich warunków do korzystania z Ogrodów.

 • ROD „KROKUS” otrzyma wsparcie na realizację zadania pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KROKUS” w Gostyninie”
  Całkowita wartość zadania: 10 500zł
  Dofinansowanie z budżetu Województwa: 4 200zł
  Dofinansowanie z budżetu Miasta Gostynina: 4 200 zł
  Wkład finansowy ROD KROKUS: 2 100 zł
 • ROD „RELAX" otrzyma wsparcie na realizację zadania pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAX” w Gostyninie”    
  Całkowita wartość zadania: 50 000 zł
  Dofinansowanie z budżetu Województwa: 20 000 zł
  Dofinansowanie z budżetu Miasta Gostynina: 20 000 zł
  Wkład finansowy ROD RELAX: 10 000 zł
 • ROD "TULIPAN"otrzyma wsparcie na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „TULIPAN” w Gostyninie”    
  Całkowita wartość zadania: 50 000 zł
  Dofinansowanie z budżetu Województwa: 20 000 zł
  Dofinansowanie z budżetu Miasta Gostynina: 20 000 zł
  Wkład finansowy ROD TULIPAN: 10 000 zł

 

 • Ogrody działkowe z dofinansowaniem
 • Ogrody działkowe z dofinansowaniem
 • Ogrody działkowe z dofinansowaniem
 • Ogrody działkowe z dofinansowaniem
 • Ogrody działkowe z dofinansowaniem
 • Ogrody działkowe z dofinansowaniem
 • Ogrody działkowe z dofinansowaniem
 • Ogrody działkowe z dofinansowaniem
 • Ogrody działkowe z dofinansowaniem
 • Ogrody działkowe z dofinansowaniem
 • Ogrody działkowe z dofinansowaniem

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt