Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

I N F O R M A C J A
              
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 09 czerwca 2023 na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia dot.:

- części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1152/27 położonej w Gostyninie, obręb 0001,
- działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1152/28 położonej w Gostyninie, obręb 0001.

Burmistrz Miasta Gostynin
mgr Paweł Witold Kalinowski   
                 
Gostynin, dnia 07 czerwca 2023 r.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt