Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

25 lat partnerstwa Gostynin-Langenfeld Rhld.

Jednym z ważnych wydarzeń dla mieszkańców miasta Gostynina przypadających na 2023 rok jest jubileusz 25-lecia partnerstwa Gostynina z Langenfeld. W 1998 roku podpisana została oficjalna umowa partnerska pomiędzy Gostyninem i Langenfeldem. Jej inicjatorami byli dawni niemieccy mieszkańcy Gostynina, którzy po 1945 r. zostali przesiedleni do Langenfeld.

Minęło ćwierćwiecze wzajemnej współpracy. Było ono naznaczone mnóstwem kontaktów pomiędzy mieszkańcami Gostynina i Langenfeldu, dzięki którym dwa nasze miasta bardzo zbliżyły się do siebie i zacieśniły przyjacielskie więzi.

Zawarte jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej partnerstwo było sygnałem zjednoczenia Europy i naszym lokalnym wkładem w budowanie pozytywnych relacji polsko-niemieckich. Zapoczątkowało, a następnie w ciągu 25 lat pozwoliło na zrealizowanie wielu wspólnych projektów, z których jako mieszkańcy Gostynina mamy dziś ogromną satysfakcję. Przez ten czas współpraca rozłożyła punkty ciężkości, obejmując swym zasięgiem wszystkie dziedziny życia społecznego. Stała się istotą działalności klubów sportowych, środowisk artystycznych, a także instytucji, placówek edukacyjnych i kulturalnych. Odbywały się regularne wizyty i rewizyty przedstawicieli tych środowisk w obu miastach, w których udział wzięło kilkaset mieszkańców Gostynina i Langenfeldu. Zacieśniane przez 25 lat relacje utworzyły żywy pomost międzynarodowy.

Burmistrz Paweł Kalinowski podziękował włodarzom miasta Langenfeld za 25 lat partnerskich stosunków z Gostyninem podczas odbywającej się w dniach 25-28 maja 2023 r. w Gostyninie konferencji polsko-niemieckiej pn. Realizacja wymiaru kształceniowego przy udziale placówek edukacyjnych dla spotkań młodzieży w Polsce. W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów obu miast oraz Komitetu Partnerstwa Miast Miasta Langenfeld. Urząd Miasta Langenfeld przez wszystkie lata aktywnie włączał się we wszystkie inicjatywy, finansowo pomagał realizować projekty.

Projekt współfinansowała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie.

Słowa podziękowania i wdzięczności Paweł Kalinowski skierował do Franka Schneidera, Burmistrza Miasta Langenfeld, który od 30 lat nieprzerwanie pracuje na rzecz rozwoju partnerstwa oraz Elmara Widery, od 10 lat przewodniczącego Komitetu Partnerstwa Miast Miasta Langenfeld i do wszystkich osób, które pielęgnują na co dzień kontakty między naszymi miastami w Langenfeld, dbając o ich rozwój, inicjując nowe przedsięwzięcia i troszczą się o ich realizację.

Z tej pięknej okazji wszyscy mieszkańcy Gostynina i Langenfeld życzą sobie, aby samorządowa współpraca była żywa, by trwała dalej w spokojnej, zjednoczonej Europie i przyczyniała się do osiągnięcia trwałego pokoju na świecie.

  • 25 lat partnerstwa Gostynin-Langenfeld Rhld
  • 25 lat partnerstwa Gostynin-Langenfeld Rhld

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt