Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Drugi przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gostynina, położonego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43A.

dz. 3623/8, pow. 0,1278 ha, PL1G/00032894/2

lokal nr 9 o pow. lokalu 74,31 m², pow. I piwnicy 9,98 m² i pow. II piwnicy 14,76 m² 

Lokal mieszkalny usytuowany na parterze, składa się z dwóch pokoi, kuchni z wydzielonym schowkiem, przedpokoju oraz łazienki o pow. 74,31 m. kw., do lokalu przynależą dwa boksy piwniczne o powierzchniach:  9,98 m² i 14,76 m². 
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina, działka zlokalizowana jest na obszarze modernizacji istniejącej struktury przestrzennej o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW.

Cena lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynosi 240.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2023 roku (wtorek), o godz. 11:00 – tej  w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.
Wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu należy wpłacać w terminie do dnia 12.04.2023 r.(włącznie) do godziny 14 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.
Oględziny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22,  pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt