Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej w Gostyninie

W dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LVIII Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Kultura w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Dyrektorów miejskich instytucji kultury o realizacji zadań statutowych w roku 2022:

   1)Miejskie Centrum Kultury,

   2) Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie.

5. Informacja Prezesa Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2022.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wysokości i przeznaczeniu środków finansowych pozyskanych „z zewnątrz” przez Gminę Miasta Gostynina w 2022 roku.

7. Prezentacja „Kalendarza Imprez Miejskich na 2023 rok” przez Burmistrza Miasta.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.

10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Edwarda Paliwody z dnia 6 stycznia 2023 r., na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Goliszewskiego z dnia 13 grudnia 2022 r., na działalność Burmistrza Miasta Gostynina

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2023.

14. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2023.

15. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie obrad.

  • sala konferencyjna UMG

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt