Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Drogi na terenie miasta Gostynina

W celu wyjaśnienia pojawiających się pytań dotyczących obowiązku utrzymania czystości, porządku i stanu technicznego dróg na terenie miasta Gostynina, Urząd Miasta Gostynina informuje, że w pojęciu utrzymania drogi mieści się m.in. wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych, a tym samym także usuwanie odpadów gromadzących się w obrębie ww. obiektów. Realizacja tych obowiązków należy do zarządcy drogi.

Poniżej publikujemy grafikę z wykazem dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Gostynina oraz wykazy dróg posiadających innych zarządców: Zarząd Dróg Powiatowych, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. 

Awarie nawierzchni dróg, chodników i oświetlenia ulicznego

Informujemy że uruchomiony został telefon interwencyjny, pod którym uczestnicy ruchu drogowego mogą zgłaszać uwagi i stwierdzone nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego dróg miejskich i oznakowania na terenie miasta Gostynina.

Telefon 024 236 07 46 czynny jest w dni powszednie:

  • poniedziałek  7.30 – 15.00
  • wtorek   7.30 – 16.00
  • środa 7.30 – 15.00
  • czwartek 7.30 – 15.00
  • piątek 7.30 – 14.00

Telefon komórkowy: 601 419 879 czynny w weekendy i święta.

Osoby zgłaszające awarie proszone będą o podanie:

  • imienia i nazwiska,
  • telefonu kontaktowego,
  • możliwie najdokładniejszej lokalizacji awarii, umożliwiającej szybkie odnalezienie i zabezpieczenie miejsca przez załogę interwencyjną (np.: nazwa ulicy, numer posesji, charakterystyczny obiekt w pobliżu miejsca awarii),
  • opis uszkodzenia (np.: wyrwa w jezdni, wykruszenie nawierzchni, zapadnięcie chodnika, złamanie latarni na skutek wypadku drogowego, uszkodzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu itp.).

Awarie oświetlenia ulicznego

Interwencje związane z awariami i nieprawidłowościami oświetlenia ulicznego w Gostyninie prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr:
- 801-800-103 od pnoniedziałku do piątku (telefon całodobowy)

- 24 236 07 42 w dni powszednie:
poniedziałek  7.30 – 15.00
wtorek   7.30 – 16.00
środa 7.30 – 15.00
czwartek 7.30 – 15.00
piątek 7.30 – 14.00

 

Interwencje w sprawie zwierząt

Wszelkie zdarzenia z udziałem zwierząt (zwierzęta ranne, martwe, bezdomne, dzikie, zaginione, stważające zagrożenie), które zachodzą na terenie Gminy Miasta Gostynina:

tel. 024 236 07 42 czynny w dni powszednie:

poniedziałek  7.30 – 15.00
wtorek   7.30 – 16.00
środa 7.30 – 15.00
czwartek 7.30 – 15.00
piątek 7.30 – 14.00

tel. komórkowy: 697 324 255 czynny w weekendy i święta.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt