Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

e-podatki nową usługą w Urzędzie Miasta Gostynina

W Urzędzie Miasta został uruchomiony system internetowy e-podatki w ramach programu Cyfrowa Gmina, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Serwis umożliwia osobom fizycznym dostęp do zobowiązań finansowych wobec Gminy Miasta Gostynina, tj:

  • podatek od nieruchomości,
  • podatek od środków transportowych,
  • podatek rolny i leśny,
  • opłata z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego,
  • opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 Ponadto, wdrożone oprogramowanie umożliwia dokonywanie płatności za w/w zobowiązania.

Z nowej usługi można skorzystać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem strony internetowej: https://umgostynin.epodatnik.info/ i zalogowaniu się profilem zaufanym.

 

e-podatki

  • e-podatki

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt