Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2022/2023 na terenie miasta Gostynina

Zimowym utrzymaniem dróg objęto ponad 50 km dróg miejskich. Na drogach zarządzanych przez Gminę Miasta Gostynina przyjęto V standard utrzymania zimowego tj. zapewnienia konieczności ich przejezdności oraz zwiększania szorstkości na krzyżówkach, dojazdach i spadkach powyżej 4 procent.

Uwzględniając znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg, intensywność występującego na nich natężenia ruchu oraz rodzaj ich nawierzchni dokonano podziału dróg dla których zarządca, czyli Gmina Miasta Gostynina podejmie działania łagodzące skutki zimy w I, II, oraz III kolejności.

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem wraz ze wskazaniem kolejności podejmowanych działań w tym zakresie zawiera załącznik nr 1.

W celu utrzymania przejezdności miejskich ciągów komunikacyjnych miasto ma do wykonania następujący zakres prac:

- oczyszczanie ze śniegu poprzez pługowanie dróg miejskich zakwalifikowanych jako drogi I, II, III kolejności utrzymania zimowego dróg,

- zwalczanie śliskości na drogach miejskich I, II kolejności utrzymania zimowego ze szczególnym uwzględnieniem łuków, skrzyżowań, spadków, przejść dla pieszych poprzez mechaniczne posypywanie piaskarko-solarką istniejącego zlodowacenia

Dostępny sprzęt:

Do zimowego utrzymania dróg Urząd Miasta Gostynina posiada następujący sprzęt mechaniczny:

- samochód marki Mercedes z zamontowaną solarką z silnikiem spalinowym i taśmą podawczą m-ki Danrob – pług średni,(o szer. 3 m) obustronny sterowany hydraulicznie

- samochód marki Pfau z zamontowaną piaskarko-solarką z silnikiem hydraulicznym oraz ślimakowym podajnikiem wyposażony w pług lekki ( o szer.(2,5 m) również obustronny sterowany hydraulicznie

- miniciągnik Kubota z siewką do soli o pojemności 200 litrów z podajnikiem taśmowym oraz pługiem sterowanym hydraulicznie ( o szer. 1,5 m)

Do zwalczania śliskości i gołoledzi na drogach zabezpieczono ok. 120 ton soli drogowej zgromadzonej na placu przy ul. Bierzewickiej

- Do załadunku soli na piaskarki oraz załadunku w celu wywiezienia z nadmiaru zalegającego na ulicach śniegu wynajęto koparko – ładowarkę firmy Case o pojemności załadunkowej łyżki 2,5 m3

- Do obsługi w/w sprzętu wyznaczono 2 kierowców, 2 operatorów piaskarek oraz operatora ładowarki

Dyżury pracowników i kierowców na telefon koordynuje osoba odpowiedzialna

za prawidłowe wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg zarządzanych przez Gminę Miasta Gostynina Naczelnik Wydziału ds. Dróg Waldemar Banasiak – telefon 601 419 879.

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt