Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Komunikat w sprawie sprzedaży węgla

Szanowni Mieszkańcy

informuję, iż Gmina Miasta Gostynina zawarła w dniu 23.11.2022 r. umowę z PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dystrybucją węgla sprzedawanego przez miasto zajmie się skład opału - Firma „PRZEMO” Przemysław Tyrajski z siedzibą Gostyninie, ul. Płocka 66, z którym została podpisana umowa.

W ślad za umową przesłaliśmy również zamówienie z zakontraktowaną ilością węgla 475 ton (groszek – 200 ton - sortyment 8-25 mm oraz orzech – 275 ton – sortyment w mm 25+). Ilość ta będzie na bieżąco korygowana i w miarę potrzeb będzie domawiana.

W chwili obecnej czekamy na kontakt z przedstawicielem Działu Obsługi Sprzedawcy celem rozpoczęcia realizacji odbioru zakontraktowanego węgla.

Węgiel w cenie 1900 zł za tonę, będzie sprzedawany według kolejności złożonych wniosków.

Ważne:

Urzędnicy skontaktują się z Państwem w celu ustalenia terminu dokonania wpłaty za węgiel w kasie Urzędu Miasta Gostynina. Każdy wpłacający otrzyma fakturę. Po dokonaniu zapłaty skład opału będzie się kontaktował indywidualnie z wnioskodawcą (pod wskazany we wniosku nr telefonu) w celu ustalenia terminu i sposobu odbioru opału.

Przypominam, że zgodnie z przyjętymi przepisami członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach; 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023r.

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego czyli osoba, której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy lub która ma wpisane lub zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku jako główne źródło ciepła – źródło węglowe.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla można składać w sposób ciągły w Urzędzie Miasta Gostynina, w Wydziale Spraw Obywatelskich (oficyna obok Ratusza) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek – od 7.30 do 15.30, we wtorek od 7.30 do 16.30 , w piątek od 7.30 do 14.30) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

  • węgiel

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt