Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs na dofinansowanie w 2022 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

W ustawie budżetowej na rok 2022, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach ww. programu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 50 000 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w ustawie budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki (dalej MSiT) na rok 2022 w części 25-kultura fizyczna.

W planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na rok 2021 na realizację ww. zadania przeznaczono kwotę  30 000 000 zł.

W planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu na rok 2020 na realizację ww. zadania przeznaczono kwotę  10 000 000 zł.

W roku 2020 Program „Sportowe Wakacje +” był ogłaszany po raz pierwszy, w związku z tym, plany rzeczowo-finansowe Ministerstwa Sportu w latach ubiegłych nie określały kwot na realizację zadań w zakresie ww. programu.

Zadania realizowane w ramach konkursu

  1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
  2. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego.
  3. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych imprez lekkoatletycznych na poziomie ogólnopolskim – Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie - wyłonienie operatora krajowego.
  4. Wspieranie upowszechniania strzelectwa – wyłonienie operatora krajowego.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt