Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs ofert na działania profilaktyczne

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem treści zadania, na które składana jest oferta oraz danymi oferenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2022 roku włącznie (w godzinach pracy Urzędu) w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Szczegóły konkursu: Zarządzenie nr 51/2022

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt