Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

O funkcjonowaniu pomocy społecznej w Gostyninie na sesji Rady Miejskiej

W dniu 27 kwietnia br. w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej VIII  Kadencji.

Wśród tematów poruszanych podczas posiedzenia omówione zostało funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Gostynina. Informacja o realizacji zadań statutowych w roku 2021, a dokładnie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, Punkty opieki nad dziećmi do lat trzech: „Bajkowy zakątek” oraz  „Zaczarowana kraina”, a także Klub Seniora „Parostatek” i Klub dziecięcy „Uśmiech malucha”.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska w swoim wystąpieniu m.in. przypomniała, że - Ocena zasobów pomocy społecznej sporządzana jest corocznie zgodnie z wymogami ustawowymi określonymi w art 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W aspekcie przedmiotowym zasoby pomocy społecznej obejmują w szczególności: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Uwzględniają również osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Przedstawione przez panią kierownik dane ukazały sytuację społeczno – demograficzną oraz wyzwania stawiane przez realizatorami działań z zakresu pomocy społecznej i prognozę potrzeb na lata kolejne.

Radni przyjęli uchwałę dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina na lata 2022-2026.

  • sesja Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt