Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Nowy pomost pływający w Gostyninie

W dniu dzisiejszym – 28 kwietnia br. na obszarze jeziora Bratoszewo został zamontowany pomost pływający wykonany przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM w ramach PROJEKTU współpracy pn. „Mazowieckie Mazury – rozwój turystyki i rekreacji na obszarach LGD Zalew Zegrzyński i LGD Aktywni Razem” mającego na celu poprawę warunków dla rozwoju turystyki na obszarach LGD Zalew Zegrzyński i LGD Aktywni Razem poprzez realizację działan infrastrukturalnych i promowanie obszarów przy współpracy obu Lokalnych Grup Działania.

Operacja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" PROW na lata 2014-2020. Pomost będzie służył mieszkańcom Gostynina. Gmina Miasta Gostynina inwestuje, aby teren kąpieliska nad jeziorem Bratoszewo zagospodarować pod kątem turystyczno-rekreacyjnym. W tym celu pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację zadania pod nazwą: "Poprawa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej kąpieliska miejskiego nad jeziorem Bratoszewo w Gostyninie" mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zamontowanie leżaków miejskich, koszy na odpady segregowane oraz tablicy informacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

Przedmiotem operacji jest urządzenie przestrzeni publicznej kąpieliska miejskiego nad jeziorem Bratoszewo w Gostyninie. W ramach projektu zamontowanych zostanie 5 leżaków miejskich, 2 zestawy koszy do pełnej segregacji odpadów oraz tablica informacyjna z regulaminem korzystania z zamontowanych urządzeń. Wszystkie zakupione elementy zostaną trwale przytwierdzone do podłoża. Powstanie zagospodarowane miejsce rekreacyjno-turystyczne, które przyciągnie zarówno miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu, jak również zwolenników odpoczynku w  zaciszu otaczającej przyrody. Kąpielisko usytuowane jest w sąsiedztwie Rezerwatu Przyrody DYBANKA. Posiada niezwykłe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Odbiorcy zrealizowanej operacji będą mogli odpocząć z dala od miejskiego zgiełku. Planowana do realizacji operacja stanowi kolejny etap urządzania kąpieliska miejskiego nad jeziorem Bratoszewo. Na jego terenie znajduje się już zestaw zabawowy. W okresie letnim jest ustawiany kontener ratownika wodnego, który czuwa nad bezpieczeństwem korzystających z kąpieli. Na sąsiedniej działce znajduje się siłownia plenerowa oraz boiska do piłki siatkowej plażowej oraz koszykówki. W okresie letnim ustawiany jest kontener sanitarny na potrzeby osób korzystających z kąpieliska miejskiego. Zakres operacji gwarantuje osiągnięcie celu, jaki stawia sobie gmina przystępując do realizacji operacji. Wybudowana infrastruktura rekreacyjno-turystyczna będzie udostępniana nieodpłatnie.

 • logotypy
 • Nowy pomost pływający - foto D. Przybylski
 • Nowy pomost pływający - foto D. Przybylski
 • Nowy pomost pływający - foto D. Przybylski
 • Nowy pomost pływający - foto D. Przybylski
 • Nowy pomost pływający - foto D. Przybylski
 • Nowy pomost pływający - foto D. Przybylski
 • Pomost pływający - foto UMG
 • Pomost pływający - foto UMG
 • Pomost pływający - foto UMG
 • Foto D. Przybylski
 • Foto D. Przybylski
 • Foto D. Przybylski
 • Foto D. Przybylski

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt