Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Jak wyglądają prace związane z zagospodarowaniem dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 1?

W dniu 16 marca 2022r. podpisano umowę z Wykonawcą p. Marcinem Balcerzakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: GLOBAL SYTEMS MARCIN BALCERZAK z siedzibą w Gostyninie.

W dniu 21 marca 2022r. przekazano teren budowy Wykonawcy, a on niezwłocznie przystąpił do wykonania instalacji zewnętrznej odprowadzającej wody opadowe z rur spustowych budynku do kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie szkoły.

Kolejno wykonane zostało korytowanie terenu pod utwardzenie nawierzchni, wykonano krawężniki oddzielające teren utwardzony od terenów zielonych, wykonano warstwę podsypki piaskowej oraz rozłożono włókninę separacyjną. Obecnie trwa rozkładanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego.

Zgodnie z zawartą umową zakończenie robót planowane jest do dnia 20 sierpnia 2022r. Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosi 473 550,00 zł.

  • dziedziniec SP 1
  • dziedziniec SP 1
  • dziedziniec SP 1

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt