Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

XLV sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

W dniu wczorajszym (30 marca br.) odbyła się w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego sesja Rady Miejskiej, podczas której podejmowane były uchwały, m.in.:

- w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy radni miejscy uchwalili, że w zakresie posiadanych możliwości finansowych i organizacyjnych pomoc udzielona naszym sąsiadom będzie dotyczyła: zakwaterowania, całodobowego wyżywienia oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. Zasadność podjęcia tej uchwały wynikała z przyjętej przez Sejm RP ustawy z 12 marca 2022 r. dotyczącej pomocy obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

- w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Rada Miejska przegłosowała zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na 2022 rok w wysokości 3.000,00 zł. Pomoc udzielona powiatowi pozwoli na zrealizowanie usługi autobusowego przewozu zbiorowego na linii: Gostynin – Szczawin Kościelny przez Zalesie, do końca bieżącego roku.

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina w 2022 roku

Przyjęty został przez radnych Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin na 2022 rok. W myśl uchwały o ochronie zwierząt, za bezdomne uznaje się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub opiekuna.

W Gminie Miasta Gostynina walka z bezdomnością zwierząt realizowana jest na podstawie podpisanych umów ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Psia Ostoja w Pieczyskach, firmą "Herkules" (usługi z zakresu wyłapywania i transportowania bezdomnych zwierząt do schroniska) oraz firmą Hetman (z zakresu odbioru i utylizacji padłych lub zabitych w wyniku zdarzeń drogowych zwierząt) oraz współpracy z Fundacją dla zwierząt Animal Ghost.  • sesja Rady Miejskiej
  • sesja Rady Miejskiej
  • sesja Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt