Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Trwają roboty na dziedzińcu SP 1

W dniu 16 marca br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a panem Marcinem Balcerzakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. "Global Systems" na budowę zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie.

Wykonawca zobowiązał się do przeprowadzenia robót, takich jak: zagospodarowanie terenu dziedzińca szkoły, utwardzenia nawierzchni kostką brukową typu hydrofuga oraz wykonanie instalacji zewnętrznych.

Zakończenie prac przewidziane jest do 20 sierpnia br.

Łączna kwota na wykonanie zadania wynosi: 473.550,00 zł

Obecnie trwają roboty związane z wykonaniem instalacji odprowadzającej wody opadowe z rur spustowych budynku szkoły.

Wykonywana inwestycja, to kolejny etap zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły.

W latach ubiegłych wybudowano przy szkole zespół boisk sportowych tzw. "Orlik". Kolejno wykonano utwardzenie dojść do skrzydeł wschodniego i zachodniego szkoły z wymianą instalacji pod dojściami oraz wymieniono przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z budową separatora tłuszczów z bloku kuchennego.

Nadszedł czas na estetyzację terenu dziedzińca pomiędzy "skrzydłami szkoły".

  • Roboty na dziedzińcu SP 1
  • Roboty na dziedzińcu SP 1
  • Roboty na dziedzińcu SP 1
  • Roboty na dziedzińcu SP 1
  • Roboty na dziedzińcu SP 1
  • Roboty na dziedzińcu SP 1
  • Roboty na dziedzińcu SP 1
  • Roboty na dziedzińcu SP 1
  • Roboty na dziedzińcu SP 1
  • Roboty na dziedzińcu SP 1

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt