Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

W DNIU 30 MARCA 2022 ROKU O GODZINIE 10:00
W SALI KOLUMNOWEJ ZAMKU GOSTYNIŃSKIEGO ODBĘDĄ SIĘ OBRADY
XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ - VIII KADENCJI  
W GOSTYNINIE

 

Porządek sesji:
    1. Otwarcie obrad.
    2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
    3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
    4. Informacja Burmistrza Miasta o pomocy świadczonej przez Gminę Miasta Gostynina na rzecz uchodźców z Ukrainy. 
    5. Infrastruktura techniczna w Gminie Miasta Gostynina:
    1) informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2021,
    2) informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka z o. o. o realizacji zadań statutowych w roku 2021,
     3) informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2021,
    4) informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg gmin­nych (ulice, drogi rowerowe, chodniki, parkingi) w roku 2021.
    6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021”. 
    7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadań Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Miasta Gostynina.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022-2025.  
   10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. 
   11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2022.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie. 
    13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
   14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
    15. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
    16. Sprawy różne.
    17. Zamknięcie obrad.

  • Herb

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt