Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

XLII Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

W dniu 27 stycznia 2022 roku o godz. 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XLII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie.
Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Kultura w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Dyrektorów miejskich instytucji kultury o realizacji zadań statutowych w roku 2021:
1)  Miejskie Centrum Kultury,
2) Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina.
5. Informacja Prezesa Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2021.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wysokości i przeznaczeniu środków finansowych pozyskanych „z zewnątrz” przez Gminę Miasta Gostynina w 2021 roku.
7. Prezentacja „Kalendarza Imprez Miejskich na 2022 rok” przez Burmistrza Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Miasta Gostynina
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 i zasad udzielania pomocy w ramach tegoż programu. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Janusza Kusocińskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Sportowej 1.
12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. w Gostyninie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2022.
17. Przyjęcie protokołu z XL, XLI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt