Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Oferta w trybie tzw. małego grantu

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 06.01.2022 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, ul. Polna 9, Gostynin na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. „Ferie zimowe w Zakopanem”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 17 stycznia 2022 r. do godziny 15.30:

  • przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.
  • osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt