Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Badania dotyczące wykorzystania turystycznej bazy noclegowej

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turysyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Na formularzu KT-1 badanie dotyczy wszystkich obiktów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zas badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych prosi się o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce  publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdanie można przekazywać:

  • US w Rzeszowie

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt