Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Miasto dopłaci do gospodarowania odpadami komunalnymi

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Na dzień dzisiejszy obowiązuje stawka w wysokości 26 zł, natomiast dla osób posiadających własne kompostowniki 24 zł. Aby nie podnosić ceny za wywóz śmieci (prognozowana stawka - w oparciu o wyliczenie kosztów m.in. obsługi oraz cen na wysypiskach śmieci powinna wynosić 30 zł dla wszystkich mieszkańców) burmistrz Paweł Kalinowski podjął decyzję, by wykorzystać obowiązujące przepisy i zwrócił się do Rady Miejskiej o podjęcie stosownej uchwały.

Dzięki jednogłośnej decyzji w 2022 r., do końca trwania umowy z firmą Pre-Zero nie przewiduje się podwyżek za wywóz śmieci.
  • Odpady zmieszane

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt