Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dla mieszkańców dot. usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Informujemy o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Gostynina w latach 2008-2032 przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 142/XXIII/08 z dnia 21 lipca 2008 r.

Aktualizacja będzie polegała m.in. na włączeniu do programu obiektów, które nie były dotychczas w nim ujęte.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości, na których występują wyroby azbestowe, a przede wszystkim osób, które planują usunięcie wyrobów w 2022 r. o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22 (pokój nr 1) celem weryfikacji danych zawartych w programie.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż niedokonanie zgłoszenia przez właściciela nieruchomości do w/w Programu będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z pomocy Gminy Miasta Gostynina dot. usunięcia i zutylizowania wyrobów i materiałów zawierających azbest (eternit i inne).

  • Azbest

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt