Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Protokół z konsultacji społecznych Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Zgodnie z Uchwałą nr 274/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28.09.2010r. w sprawie: określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmienionej Uchwałą nr 281/LIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27.10.2010r. w dniach od 16 do 19 listopada 2021r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gostynina.

Konsultacje miały charakter pisemny z wykorzystaniem edytowalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta, w BIP i na tablicy ogłoszeń urzędu.

Opinie i uwagi do Programu można było zgłaszać w następujący sposób:

- przesłać drogą elektroniczną na adres: paulina.toruniewska@gostynin.pl;

- przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin – liczyła się data wpływu do Urzędu;

- dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

W ramach przedmiotowych konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi.

Niniejszy protokół z wynikami konsultacji społecznych zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Gostyninie, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

Gostynin, 24.11.2021r.

 

____________________________________________________________________________________________________

Protokół sporządził: Paulina Toruniewska - Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

tel. 24 236 07 23, e-mail: paulina.toruniewska@gostynin.pl

  • Herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt