Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej w Gostyninie

W dniu 29 listopada 2021 roku o godz. 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XL Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o realizacji zadań w okresie od grudnia 2020 do grudnia 2021.
5. Informacja Burmistrza Miasta o zrealizowanych w okresie od grudnia 2020 do grudnia 2021 programach prozdrowotnych i profilaktycznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina.  
11. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Ewy Justyńskiej na działalność Burmistrza  Miasta Gostynina. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Goliszewskiego na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.
15. Informacja o wynikach kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2021 roku. 
16. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

  • Herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt