Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje

Mając na uwadze aktualną sytuację drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz sytuację epizodyczną w odniesieniu grypy ptaków w Polsce Powiatowy Lekarz Weterynarii Marek Stankiewicz informuje i przypomina, że wirus ptasiej grypy cechuje się dużą odpornością na działanie czynników środowiska zewnętrznego, długo przeżywa w niskich temperaturach, nawet w zamrożeniu.

Dlatego zbiorniki wodne, łąki i pola na których przebywało dzikie ptactwo, w miesiącach jesienno-zimowych mogą być długotrwałym źródłem zakażenia drobiu. Wirus bardzo szybko i łatwo się rozprzestrzenia w środowisku. Nie jest jednak groźny dla człowieka.

Drób i jaja gotowane, smażone lub pieczone w temperaturze +70 stopni Celsjusza prawie natychmiast ginie. Stosowane środki dezynfekcyjne także skutecznie eliminują zagrożenie.

W związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina, że na terenie całego kraju obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na mocy którego zakazuje się: pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki oraz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Nakazuje się:

1. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami oraz w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

2. zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

3. przechowywanie paszy, karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczejący paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz przed ich odchodami,

4. stosowanie odzieży ochronnej, mat dezynfekcyjnych przed wejściami/wyjściami do/z budynków, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, stosowanie higieny osobistej, w tym mycie rąk, oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

5. dokonanie codziennego przeglądu stad drobiu i przekazywanie informacji o zwiększonej śmiertelności oraz wystąpieniu objawów chorobowych takich, jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica skóry, grzebienia i dzwonków, wybroczyny, biegunka, nagły spadek pobierania paszy i/lub wody.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku apeluje do wszystkich o ścisłe przestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków, które mają na celu wyeliminowanie możliwości przeniknięcia wirusa grypy ptaków z ptactwa dzikiego na drób utrzymywany w gospodarstwach, także w tzw. chowie przyzagrodowym.

Osoby łamiące zakazy i nakazy nie otrzymają wypłaty odszkodowań za utracony drób, w przypadku konieczności likwidacji powstałych w ich gospodarstwach ognisk grypy ptaków.

  • foto:...

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt