Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Otwarte Mistrzostwa Gostynina w Siatkówce Mężczyzn

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na Otwarte Mistrzostwa Gostynina w Siatkówce Mężczyzn o puchar Burmistrza.

Turniej będzie miał miejsce 27.11.2021r. (sobota) o godz. 9.30 w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Kutnowskiej 7 w Gostyninie.

Termin zgłoszeń trwać będzie do dnia 22.11.2021r.
Zgłoszenia należy składać tylko pod adresem e-mail: mosir.gostynin@op.pl


Skrócony Regulamin Turnieju przedstawia się następująco:
1. W turnieju udział mogą brać wyłącznie zawodnicy – amatorzy. Wyklucza się udział w zawodników, którzy posiadają aktualne licencje Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dla byłych zawodników po zakończeniu gry obowiązuje roczna karencja.
Przepis ten nie dotyczy zawodników niepełnoletnich. Zawodnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w turnieju tylko za pisemną zgodą rodziców /ukończone min.15 lat/.
2. Maksymalna ilość drużyn w turnieju ze względu na przestrzeganie bezpieczeństwa sanitarnego związanego z pandemią COViD-19 - 4.
3. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej, w przypadku uzyskania
pełnej obsady turnieju, przed upływem terminu zgłoszeń.
4. Turniej rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym” na dwóch boiskach.
5. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów.
6. W przypadku remisu o zwycięstwie decydować będzie tie-break.
7. Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymają puchary oraz pamiątkowe dyplomy.
8. Wyróżniający się zawodnicy wskazani przez organizatora pamiątkowe statuetki.
9. Z UWAGI NA ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE ORGANIZATOR PROSI O PRZESTRZEGANIE
NIŻEJ PODANYCH ZASAD:
– dezynfekcji rąk przed wejściem na obiekt,
– wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia zawodniczek przez kapitanów/opiekunów uczestniczących drużyn,
– przed rozpoczęciem i po zakończonym spotkaniu nie ma witania/żegnania się pod siatką zespołów i sędziów, po gwizdku sędziego wszyscy rozchodzą się do swoich ławek i na swoje pozycje,
– unikać kontaktu fizycznego jak uściski, podanie ręki, „przybicie piątki”,
– nie kontaktowania się z kibicami,
– w strefie ławek rezerwowych i stolika sędziowskiego przebywa minimalna, niezbędna liczba osób zaangażowanych w organizację meczu,
10. PUNKTACJA I KOLEJNOŚĆ DRUŻYN
- za zwycięstwo stosunkiem setów 2:0 – 3 pkt.
- za zwycięstwo stosunkiem setów 2:1 – 2 pkt.
- za porażkę stosunkiem setów 1:2 - 1 pkt.
- za porażkę stosunkiem setów 0:2 – 0 pkt.
11. O końcowej kolejności drużyn w tabeli decyduje:
- ilość zdobytych punktów,
- bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn,
- różnica setów we wszystkich meczach,
- stosunek małych punktów.
12. Turniej rozegrany zostanie w oparciu o obowiązują aktualne przepisy PZPS.
13. Dodatkowe kary Organizatora za wyjątkowo niesportowe zachowanie się zawodnika podczas rozgrywania zawodów:
- zawieszenie /1 lub 2 mecze turniejowe/,
- wykluczenie zawodnika z turnieju.
14.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, kradzieże, kontuzje wynikłe z winy uczestników.
15.Uczestnicy turnieju winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
16. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
Klauzula informacyjna RODO:
Klauzula w przypadku zbierania danych od osoby której dotyczą (art. 13 RODO 2016/679)
• Administratorem danych jest:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie,
09-500 Gostynin, ul.Sportowa 1 tel. 0-24 235-33-97
• Inspektorem ochrony danych osobowych w MOSiR w Gostyninie jest:
Lidia Pawlak tel. 0-24 235-33-97 , mosir.gostynin@op.pl
• Dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą w jednym lub większej ilości celów (RODO 2016/679 art. 6 pkt.1a).
• Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. organizacja Turnieju Siatkówki Mężczyzn
• Dane osobowe uczestników oraz ich fotografie będą publikowane na stronie internetowej MOSiR w Gostyninie oraz na stronach lokalnych mediów internetowych w celach informacyjnych i promocyjnych.
• Dane będą przekazywane podmiotom, z którymi administrator ma podpisaną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
• Dane będą przechowywane przez okres trwania Turnieju Siatkówki Mężczyzn i potrzeby do jego realizacji.
• Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
• Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne wynikające z RODO 2016/679 art.6
pkt.1a,b,c. Nie podanie danych może uniemożliwić uczestnictwo w Turnieju Siatkówki Mężczyzn.

  • MOSiR - logo

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt