Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut informuje, że dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. posłużą do opracowania strategii rozwojowych naszego kraju. Od 12 do 24 listopada 2021 r. GUS będzie prowadził badanie kontrolne w NSPLiM, które ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach NSP.

Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSPLiM 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie z numeru 22 828 88 88 z osobą pelnoletnią, która w spisie byla pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będa zadawane pytania dotyczące m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania czy sposobu realizacji spisu.

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.

Każdy uczestnik będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22279 99 99 (koszt połaczenia zgodny z taryfą operatora). 

  • Źródło foto:...

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt