Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zaproszenie na spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw

20 października o godzinie 11.00 w siedzibie Izby Gospodarczej Regionu Płockiego – Dom Darmstadt, ul. Stary Rynek 8 – odbędzie się spotkanie przedsiębiorców z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, panem Adamem Abramowiczem.

Podczas spotkania rzecznik opowie o swoich zadaniach i obowiązkach oraz podejmowanych działaniach na rzecz przedsiębiorców. Zostaną również poruszone tematy ważne dla przedsiębiorców dotyczące wprowadzenia Polskiego Ładu.

Prosimy o przysłanie ewentualnych pytań do rzecznika do 19.10 do godz. 10.00.

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona w 2018 r. Do kompetencji Rzecznika MŚP należy m.in. pomoc w sporach z organami administracji publicznej, w tym urzędami skarbowymi i ZUS, wstępowanie do postępowań przed sądami administracyjnymi, NSA i Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących sporów przedsiębiorców z administracją publiczną, występowanie z wnioskami o podjęcie uchwał, wnoszenie skarg nadzwyczajnych, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej, pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją, współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi działającymi w tym obszarze oraz działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Adam Krzysztof Abramowicz – powołany na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 22 czerwca 2018 roku. Prowadził z sukcesem własną działalność gospodarczą. Był jednym z głównych inicjatorów, a zarazem prezesem Zarządu Sieci Detalistów „Nasze Sklepy”, która powstała, by chronić małych i średnich przedsiębiorców. Był też jednym z założycieli oraz długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej. Aktywna działalność biznesowa zaowocowała jego członkostwem w Radzie Polskiej Izby Handlu. Był radnym Rady Miasta Biała Podlaska oraz aktywnym działaczem samorządowym. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Wykorzystując zdobyte w przedsiębiorczości doświadczenie, był m.in. członkiem sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP (wcześniej Komisji Gospodarki) oraz Parlamentarnego Zespołu Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP, a także przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. W związku z powołaniem na funkcję rzecznika MŚP, wystąpił z PiS i złożył mandat poselski.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zapisanie się na spotkanie mailowo: biuro@igrp.com.pl, telefonicznie 508591408 lub przez zakładkę https://igrp.com.pl/zapisz-sie-na-szkolenie/ do dn. 19.10.2021 r. do godz. 12.00.

  • Adam Abramowicz

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt