Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs ekologiczny - termin nadsyłania prac mija 8 października!

Dzieciom i młodzieży przypominamy, że tylko do 8 października macie szansę wziąć udział w konkursie ekologicznym organizowanym przez Gminę Miasta Gostynina, współfinansowanym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Sprawa jest naprawdę poważna, chodzi tu bowiem o zdrowie i życie Wasze i Waszych bliskich – rocznie w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie ponad 40 000 osób!

Zacznijmy od początku. „Niska emisja”, czyli emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m, ma dwa główne źródła: domowe piece grzewcze czy lokalne kotłownie węglowe oraz silniki spalinowe zamontowane w pojazdach mechanicznych, w których spalanie paliwa odbywa się w nieefektywny sposób. Widocznym przejawem obecności tych pyłów i gazów jest smog, który kojarzony przede wszystkim ze zdjęciami wyjątkowo zanieczyszczonych chińskich czy amerykańskich miast, w sezonie grzewczym stanowi codzienność polskich miasteczek. Źle się dzieje w państwie, jeśli śmiercionośną (w długiej perspektywie) chmurę pyłów zawieszonych PM10, PM2.5, benzopirenów, dwutlenku azotu i innych zanieczyszczeń traktujemy jako coś akceptowalnego, występującego na porządku dziennym.

Tutaj na scenę wychodzi młode pokolenie, czyli ludzie, którzy w przyszłości mogą doświadczyć większych problemów środowiskowych niż te obecne dzisiaj. Dedykujemy ten konkurs ekologiczny wszystkim uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, dając im szansę wyrażenia własnym językiem trosk, przeczuć, ale i sposobów na poprawę jakości powietrza. W końcu do wygrania, oprócz nagród rzeczowych, jest druk i dystrybucja na terenie całego miasta plakatu lub broszurki!

Co może stanowić amunicję dla ofensywy informacyjnej zalewającej nasze miasto, czyli: co może stać się tematem plakatu (uczniowie szkół podstawowych) lub broszurki (szkoły ponadpodstawowe)?
- opis i zobrazowanie tzw. „niskiej emisji”, co jest jej przyczyną, składniki smogu, jego pochodzenie itp.;
- zagrożenia wynikające z wdychania zanieczyszczonego powietrza – zdrowotne, ekologiczne, ekonomiczne itp.;
- korzyści z „posiadania” czystego powietrza – bioróżnorodność, zdrowe i szczęśliwe życie, mniejsze wydatki na środki medyczne itp.;
- co mogę zrobić dla poprawy środowiska – powiedzieć innym, jak ważne jest zdrowe powietrze, gdzie mogę zgłosić zanieczyszczenie powietrza, gdzie znaleźć więcej informacji na ten temat itp.;
- jakie są korzyści z jazdy innym niż samochód osobowy środek transportu – komunikacja zbiorowa, rower, może spacer?

Wyżej wymienione tematy to jedynie przykłady – jesteśmy przekonani, że młode pokolenie chce żyć w czystym, zdrowym środowisku i bez wątpienia samo znajdzie język dla własnej chęci.

------

Szczególnie polecamy w tej tematyce:
- https://wezoddech.ceo.org.pl/ - strona programu „Weź oddech” poświęconego tematyce niskiej emisji, realizowany w Warszawie i Białymstoku, zawierająca liczne materiały edukacyjne;
- https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/niska-emisja---zagrozenie-dla-nas-wszystkich – artykuł Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dot. niskiej emisji, zawierający odnośniki do literatury przedmiotu;
- http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/documents/download/108328 - „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2020”

  • Gostynin promotorem czystego powietrza

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt