Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego PN Fundusz Solidarnościowy Program „Opieka Wytchnieniowa ” – Edycja...

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PN FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – EDYCJA 2021

OKRES REALIZACJI: MAJ – GRUDZIEŃ 2021

KWOTA DOFINANSOWANIA 37 209,60 ZŁW dniu 6 maja 2021 r. Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Witold Kalinowski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Bożeny Sokołowskiej podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem na określenie wysokości i trybu przekazywania Gminie przez Wojewodę środków Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację w 2021 r. zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Programem opieki wytchnieniowej edycja 2021 w Gminie Miasta Gostynina w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania objęto 13 rodzin, w tym 5 opiekunów niepełnosprawnych dzieci oraz 8 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Łączna ilość godzin opieki wytchnieniowej w 2021 r. wynosi 930 godzin.

Program jest w całości finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Wysokość dofinasowania ze środków Funduszu w kwocie 37 209,60 zł Wojewoda przekaże na realizację „Programu opieka wytchnieniowa edycja 2021” w trzech transzach.

Program ma na celu zapewnienie osobom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny nieodpłatnej pomocy w opiece nad niepełnosprawną osobą zależną, co pozwoli im na odpoczynek i możliwość zadbania o własne zdrowie.

Realizacją Programu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie.Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt