Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • logotypy

Projekt pn. "Dziecięcy wehikuł czasu"

Zadanie "Dziecięcy wehikuł czasu" mające na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD AKTYWNI RAZEM oraz integrację i aktywizację społeczną mieszkańców obszaru, zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM w formie grantu w kwocie 5 999,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt