Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Podsumowanie wrześniowej sesji Rady Miejskiej

Wczoraj, tj. 29 września 2021 roku, o godzinie 10:00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego rozpoczęła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. Podczas trwających ponad cztery godziny obrad radni przyjęli informacje dyrektorów szkół miejskich o realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2020/2021 – warto wspomnieć, że pani Magdalena Andrzejczak z SP1 zwróciła uwagę radnych na plac znajdujący się między budynkami szkoły wymagający przebudowy, pani Beata Wasiak-Grudzińska z SP3 zdała relację z systematycznej wymiany instalacji elektrycznej wymuszonej zeszłoroczną awarią, pan Robert Pypkowski z SP5 oprócz zapotrzebowania kadrowego wyraził prośbę o przebudowę boiska sportowego celem powiększenia przyszkolnego placu zabaw, które w okresie letnim przeżywa istne oblężenie przez najmłodszych podopiecznych, a pan Andrzej Sitek z MSM wyraził zadowolenie z rosnącej liczby uczniów swojej szkoły, a także przedstawił plany wydarzeń kulturalnych w najbliższym czasie.

Dobrą wiadomością dla mieszkańców jest również informacja o podjęciu zmiany uchwały nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”. Teraz nie 6, a 12 miesięcy od daty urodzin ma rodzic lub opiekun dziecka na złożenie wniosku o tę jednorazową zapomogę. 

Ponadto na sesji przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu miasta z I półrocze 2021 (Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną), uchwalono średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Miasta Gostynina w roku szkolnym 2021/2022 (diesel: 5,76 zł, benzyna: 5,60 zł, gaz: 2,86 zł), nadano imię Mieczysława Święcickiego treningowemu boisku piłkarskiemu położonemu na stadionie miejskim, zmieniono uchwałę nr 195/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina (teraz o mieszkanie mogą starać się osoby pełnoletnie, które osiągnęły pełnoletniość w domu dziecka położonym w Gostyninie), podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na: ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina (celem uzyskania kredytu przez MPK Sp. z o.o. na modernizację oczyszczalni ścieków) oraz na bezprzetargowe zbycie nieruchomości (przy ul. Stodólnej na rzecz Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

 • XXXVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XXXVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XXXVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XXXVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XXXVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XXXVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XXXVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XXXVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XXXVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XXXVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XXXVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XXXVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XXXVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt