Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zmiana taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 października 2021 roku wejdą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres 36 miesięcy począwszy od dnia 1.10.2021:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat netto
1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych Cena wody (zł/m3) 3,90
Stawka opłaty abonamentowej 3,29
2. Grupa 2 - gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych Cena wody (zł/m3) 3,90
Stawka opłaty abonamentowej 3,19
3. Grupa 3 - pozostali odbiorcy Cena wody (zł/m3) 4,92
Stawka opłaty abonamentowej 3,29

 

2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki za okres 36 miesięcy począwszy od dnia 1.10.2021:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat netto
1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 5,20
2. Grupa 2 - gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 5,20
3. Grupa 3 - pozostali odbiorcy Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

8,68

 

Podstawą prawną wprowadzenia taryf jest decyzja nr WA.RZT.70.201.2021/7 z dnia 15.09.2021 oraz postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej nr WA.RZT.70.201.2021/8 z dnia 21.09.2021 wydane przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

Pełną treść ww. decyzji będzie można uzyskać na stronie www.mpkgostynin.pl w zakładce Jakość i cena wody.

  • Zmiana taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i...

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt