Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

XXXVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

W dniu 29 września 2021 roku o godz. 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Informacja dyrektorów szkół o realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2020/2021

   1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,

   2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,

   3) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie,

   4) Miejska Szkoła muzyczna I stopnia w Gostyninie.

5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gostynina w roku szkolnym 2021/2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia treningowemu boisku piłkarskiemu, położonemu na Stadionie im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Sportowej 1.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Marii Gruchot na działalność Burmistrza Miasta Gostynina

13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.

14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.

16. Przyjęcie protokołu z XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie obrad.

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt