Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia 2021 roku.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2021. Jest on dostępny pod linkiem:

https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy

Uwagi i propozycje do Projektu współpracy na 2022 rok można składać na formularzu konsultacyjnym od 26 lipca do 8 sierpnia br. 

Formularz można przesłać/wypełnić w następujący sposób:

  • na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy
  • mailem dialog@mazovia.pl
  • pocztą na adres: Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych

                                     Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

                                     ul. Okrzei 35; 03-472 Warszawa

                                     z dopiskiem "Program współpracy 2022"

W przypadku wątpliwości bądź pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, mail: dialog@mazovia.pl 

  • logo Mazowsze serce Polski

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt