Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Czy warto oddawać krew?

Krwi nigdy za wiele – te słowa, choć kojarzyć się mogą z szaleńcami opętanymi żądzą mordu, dobrze oddają działania krwiodawców i ideę krwiodawstwa w ogóle. Jak już pisaliśmy w zeszłym miesiącu, krwi nie da się wyprodukować w laboratorium: pomimo trwających intensywnych badań nad wytworzeniem syntetycznej krwi, dotychczas naukowcy nie opracowali metody pozwalającej na jej wyprodukowanie w warunkach laboratoryjnych. Nie są dostępne sposoby przemysłowego pozyskania składników krwi, więc jedynym sposobem na pozyskanie krwi jest jej oddawanie. 

Czy zapotrzebowanie na krew kiedyś się skończy? Krew i jej składniki podawane są głównie osobom, u których występują ich braki. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami rozrostowymi i nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych. 

źródło: https://www.rckik-warszawa.com.pl/edukacja

Z wykresu wynika, że największe zapotrzebowanie jest na krew RH-, która płynie w żyłach 15% mieszkańców Polski. Dodając do tego to, co napisaliśmy powyżej, uświadamiając sobie fakt, że wypadki, zabiegi, oparzenia, urazy i choroby stanowią przykrą rzeczywistość większości z nas, należy odpowiedzieć na zadane pytanie negatywnie.

Krew należy oddawać „zawsze i wszędzie”, nie tylko na apel – zebrana od krwiodawców krew jest przechowywana w specjalnie przygotowanych na ten cel lodówkach i w każdej chwili (a tych, jak wypadków czy poważnych urazów, nie da się przewidzieć) może ona uratować czyjeś życie. Jak wygląda oddawanie krwi krok po kroku?

1. Rejestracja
Wypełniamy kartę dawcy (tutaj konieczny będzie tradycyjny dokument tożsamości ze zdjęciem i z numerem PESEL), a po rejestracji kwestionariusz.

2. Wstępne badania laboratoryjne
Bada się poziom hemoglobiny/morfologię. U dawców, którzy oddają krew pierwszy raz, sprawdzana jest dodatkowo grupa krwi.

3. Badanie lekarskie
Lekarz weryfikuje informacje zawarte w kwestionariuszu; rozmawia z dawcą, podejmuje się badań pomocniczych, wreszcie: ocenia, czy możemy oddać krew.

3. Oddanie krwi – donacja
Dawca oddaje 450 ml krwi, 270 ml płytek, 315 ml płytek krwi i osocza bądź 600 ml osocza (w wyjątkowych sytuacjach 720 ml) w różnym czasie: od 5-8 minut (krew) do nawet jednej godziny (płytki krwi).

4. Krótka regeneracja sił
Zanim opuści się miejsce oddania krwi, czekamy do odzyskania pełni sił. Przy okazji rozkoszujemy się 8 tabliczkami czekolady (~4.500 kcal.).

Czy warto oddawać krew? Pomijając korzyści z zostania Honorowym Dawcą Krwi (korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, bezpłatne zaopatrzenie w leki do określonej kwoty bądź duże zniżki na takowe i wiele innych) nasza krew stanowi lekarstwo pozbawione tańszych zamienników. Stanowi nierzadko ostatnią deskę ratunku dla osób, których życie jest zagrożone. 

Sprawmy, by tych desek ratunkowych było jak najwięcej.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt