Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Nabory wniosków w LGD "Aktywni razem"

W terminie od 21 lipca do 12 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 odbywać się będzie nabór wniosków na następujące operacje: 

Przedsięwzięcie 2.1.1 Kowale swego szczęścia

1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie,

- limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 240 000,00 EUR.,

- kwota pomocy: do 15 000,00 EUR (konkurs 1/2021)

Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy

1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 225 270,55 EUR.,

kwota pomocy: do 25 000,00 EUR (konkurs 2/2021)

Nabór UZUPEŁNIAJĄCY w ramach projektu grantowego:

Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą

1. Działania promujące ekonomię społeczną tj. opracowanie i dystrybucja informacji, szkolenia i wizyty studyjne.

limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 250,00 EUR., tj. 5000 zł.

kwota grantu: 5 000,00 zł (konkurs nr 13/2019/G)

Nabór UZUPEŁNIAJĄCY w ramach projektu grantowego:

Przedsięwzięcie 2.3.1 Cudze chwalicie…

1. Działania promujące lokalne wyroby spożywcze, artystyczne i rzemieślnicze tj. udział w targach, wystawach, wydarzeniach promocyjnych, materiały promujące lokalne wyroby, szkolenia, warsztaty, konkursy i prezentacje.

limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 250,00 EUR., tj. 5000 zł.

kwota grantu: 5 000,00 zł (konkurs nr 14/2019/G)

Wnioski i formularze, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR), szczegółowe ogłoszenia na naborach wraz z przykładami działań i zapotrzebowaniem zgłaszanym podczas spotkań i warsztatów w procesie konsultacji LSR dostępne są na stronie internetowej LGD AKTYWNI RAZEM www.aktywnirazem.pl oraz w biurach Stowarzyszenia w Gąbinie, ul. Stary Rynek 15 i w Łącku, ul. Brzozowa 1, tel.: 24 276 61 33, aktywni.razem@wp.pl.

Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Zapraszamy do kontaktu i ścisłej współpracy z LGD w trakcie planowania i przygotowywania wniosków.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt