Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Dotacja na wymianę starego źródła ogrzewania

Burmistrz Miasta Gostynina z dniem 01 marca 2021 roku ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi z terenu Gminy Miasta Gostynina.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na:

1) kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu tzw. Ecodesign;

2) kocioł gazowy;

3) kocioł olejowy;

4) piec elektryczny;

5) pompy ciepła

lub

na czynności związane z wymianą w/w kotłów (pieców)polegające na:

1) demontażu starego źródła ogrzewania;

2) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

3) podłączenie do sieci gazowej;

4) podłączenie do sieci elektroenergetycznej;

5) rozprowadzeniu pionów instalacji grzewczej w budynkach wielorodzinnych.

 

Dotacja wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż:

- 3.000,00 złotych na wymianę źródeł ogrzewania,

- 2.000,00 złotych na czynności związane z wymianą.

Nabór wniosków dotyczy inwestycji planowanych do realizacji w roku 2021, dlatego składając wniosek wnioskodawca musi posiadać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, jeżeli są wymagane oraz środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym.

Wnioski można składać od 01.03.2021 r. - do 31.03.2021 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta przy ul. Parkowej 22, w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje określające zasady udzielania dotacji (uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie nr 200/XXVI/2020 z dnia 29.10.2020 roku ) znajdują się  na stronie internetowej Urzędu Miasta w BIP - zakładka uchwały, zarządzenia oraz pod numerem  telefonu 24-236-07-42 lub 24-236-07- 48.

Osoby planujące wymianę pieca w przyszłym roku, a zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny rozpocząć procedurę uzyskania wymaganych do wniosku dokumentów.

  • Dotacja na wymianę starego źródła ogrzewania

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt