Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem
stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja.

Nieruchomość położona w południowej części miasta w kompleksie kilkunastu garaży murowanych zlokalizowanych w pobliżu osiedli mieszkaniowych i instytucji publicznych. Przedmiotowy garaż jest skrajnym w budynku zawierającym 16 garaży, połączonych w dwu przylegających do siebie szeregach. Teren działki obejmuje tylko budynek garażu, wjazd jest przez grunt miasta.
Garaż murowany ze stropodachem krytym papą. Posadzki betonowe, ściany otynkowane. Drzwi drewniane. Do garażu doprowadzono
instalację elektryczną (wewnątrz jest oświetlenie i gniazdo elektryczne, instalacja wspólna dla całego kompleksu garaży).

Aktualnie teren nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju 
zagospodarowania przestrzennego gminy teren działki wchodzi w skład obszaru o funkcji zabudowy usługowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2021 roku (wtorek), o godz. 11:00 – tej w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zabudowanej garażem nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 05.01.2021 r.(włącznie) do godziny 13 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.
Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt