Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Budowa kanalizacji deszczowej na Zatorzu

6 listopada Burmistrz Miasta Gostynina podpisał z BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gostyninie reprezentowaną przez prezesa Bartłomieja Balcerzaka umowę na budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie.

Roboty będą realizowane na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez lokalną firmę Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o.

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej będzie odprowadzała wody opadowe i roztopowe z terenu działek nr ewid. 4774/16, 4774/19, 4774/22, 4774/23 i terenów do nich przyległych oraz z terenu projektowanych według odrębnego opracowania i pozwolenia dróg tj. Gerwatowskiego, Hubalczyków, Małkowskiego, Gen. Marii Witek, Honorowych Dawców Krwi. Projektowana kanalizacja będzie w przyszłości powiązana (połączona) z siecią kanalizacji deszczowej – drogowej na w/w ulicach.

Wykonawca może rozpocząć inwestycję, jak tylko warunki atmosferyczne będą temu przedsięwzięciu sprzyjać. Zakończenie robót jest planowane na koniec maja 2021 roku.

Koszt inwestycji: 187.900,00 zł

  • Zdjęcia ul. Hubalczyków
  • Zdjęcia ul. Hubalczyków
  • Zdjęcia ul. Hubalczyków

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt