Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie ma swojego patrona

Radni Miejscy (29.10.2020) uchwalili nadanie Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia imienia Romualda Twardowskiego – wybitnego polskiego kompozytora, znanego nie tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Działanie to poprzedziła decyzja społeczności szkolnej, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego szkoły oraz wystąpienie z wnioskiem o nadanie szkole imienia.

Ogromny dorobek kompozytorski i pedagogiczny Romualda Twardowskiego, popularność jego utworów na całym świecie potwierdziła słuszność podjętych działań.

Co wiadomo o patronie Szkoły Muzycznej? Urodził się 17 czerwca 1930 roku w Wilnie, gdzie spędził swoje dzieciństwo i młodość. W latach 1946-50 pełnił obowiązki organisty w wileńskich kościołach, m.in. w uniwersyteckim kościele św. Jana, gdzie organistował 100 lat wcześniej Stanisław Moniuszko.
W 1952 roku Romuald Twardowski rozpoczął studia kompozycji w wileńskim konserwatorium, które ukończył w roku 1957. Po przyjeździe do Warszawy kontynuował studia w Wyższej Szkole Muzycznej u prof. Woytowicza. W Paryżu uczył się u słynnej Nadii Boulanger. W roku 1972 podjął współpracę z Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych twórczość kompozytora jest w pełnym rozkwicie. Dzieła symfoniczne i chóralne przynoszą Twardowskiemu wiele nagród w kraju i za granicą. Kompozytor często podróżował po Europie, Azji, Rosji i Afryce.
Jego muzyka jest pełna wewnętrznego dramatyzmu i stanowi oryginalne zjawisko w powojennej muzyce polskiej. W ostatnim czasie muzyka Romualda Twardowskiego jest coraz częściej wykonywana na Zachodzie.

Wybór patrona Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie wynikał z profilu jej kształcenia. Postać Romualda Twardowskiego stanie się przykładem w drodze do osiągania szczytnych celów absolwentów tej placówki.

  • msmgostynin.pl

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt