Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej

W dniu 29 października 2020 roku o godz. 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych o realizacji zadań statutowych, w okresie od listopada 2019 r. do października 2020 r.

 6. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/20.

 7. Informacja związana z analizą złożonych oświadczeń majątkowych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

 15. Informacja dotycząca wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.

 16. Informacja dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2021 rok.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych wyłącznie olejem opałowym, gazem, biomasą, energią elektryczną, poprzez pompy ciepła lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2021 rok.

 20. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.

 21. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 23. Sprawy różne.

 24. Zamknięcie obrad.

 

 

 • foto sala konferencyjna UMG

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt