Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ostateczne wyniki konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego

Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, podjął następującą decyzję, co do wyboru ofert i wysokości przyznanych dotacji:

Tytuł zadania publicznego

Podmiot składający ofertę

Przyznana kwota dotacji

I. Program profilaktyczny z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi adresowanego do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców

Akademia Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Dominika Wąsik, ul. Śliczna 30a/39, 31-444 Kraków

6.000,00 zł

II. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Psychoterapia –Rozwój Osobisty, Pomoc Psychologiczna Patrycja Piwoni-Koprucka, ul. Zakładowa 12/10, 09-500 Gostynin

20.000,00 zł.

III. Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich

ZWROTNIK Profilaktyka, Terapia, Szkolenia Renata Brzezińska-Strzelecka, Halinów 8, 09-500 Gostynin

11.000,00 zł

IV. Szkolne programy profilaktyczne

Fundacja na Temat, Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. 3 Maja 9/27, 09-402 Płock

10.000,00 zł.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
INFORMACJA O NIECZYNNEJ KASIE