Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miasta

Podczas sesji Rady Miasta (29.09), która odbyła się w sali kolumnowej Zamku gostynińskiego jednym z punktów obrad były sprawozdania dyrektorów miejskich placówek oświatowych o realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2019/20.

Dyrektorzy miejskich szkół i przedszkoli prezentowali realizację programu nauczania oraz sukcesy i osiągnięcia w nauce, a także uczestnictwo w różnego rodzaju projektach, konkursach i przeglądach.

Sprawozdania zdawali dyrektorzy gostynińskich placówek, takich jak: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV, Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia, Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 5 w Gostyninie, Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” w Gostyninie.

Z wystąpień dyrektorów wynikało, że każda placówka mimo utrudnień związanych z koronawirusem z powodzeniem realizuje program nauczania czy to w systemie stacjonarnym czy zdalnym, przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

Ponadto placówki w miarę możliwości organizują zajęcia pozalekcyjne, jak np. chór szkolny, koło teatralne czy zajęcia z kodowania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej. Uczestniczą w konkursach takich jak: Ogólnopolski konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców "Stwórz dzieło sztuki" czy Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w kategorii "dzieci" unihokej chłopców w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie. Również przedszkolaki czynnie uczestniczą w uroczystościach dla rodziców i lokalnego środowiska. Przykładem może być np. Dzień Niepodległości czy Jasełka organizowane przez Przedszkole nr 4 w Gostyninie.

Podczas sesji podjęto m.in. takie uchwały jak: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gostynina w roku szkolnym 2020/2021; w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina; w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń meningokowych na lata 2020-2022 oraz w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.

Szczegółowe informacje dotyczące uchwał w najbliższym czasie będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://umgostynin.bip.org.pl/

 • tn__DSC0003
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt