Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Przedsiębiorco zapłać ratę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przypominamy o obowiązku dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2020 w terminie do 30 września 2020 r.

Informujemy ponadto, że w związku z utrzymującym się stanem epidemii spowodowanym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS –CoV-2 i zakazem prowadzenia działalności gastronomicznej, obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty (wysokość jest zgodna z otrzymanym naliczeniem w styczniu br.) należy dokonać na rachunek Urzędu Miasta Gostynina:

PKO BP SA II ROK WARSZAWA
89 1020 3974 0000 5302 0006 6258

Na dowodzie wpłaty należy uwzględnić adres placówki oraz określić ratę i rodzaj zezwolenia (A-piwo, B- wino, C- wódka), których wpłata dotyczy.

Następnie dowód opłaty należy przesłać do Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia za pośrednictwem maila na adres: jerzy.ozimski@gostynin.pl

W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Jednocześnie informujemy, że niedokonanie opłaty w ww. terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12, pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), tj. z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Miasta Gostynina po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

  • plakat dot. sprzedaży napojów alkoholowych

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt