Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

XXV Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

W dniu 29 września br. o godz. 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XXV sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

  3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

  4. Interpelacje i zapytania radnych.

  5. Informacja dyrektorów miejskich placówek oświatowych o realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2019/20:

           1). Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,

           2). Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,

           3). Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie,

           4). Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie,

           5). Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie,

           6). Przedszkole nr 4 w Gostyninie,

           7). Przedszkole nr 5 w Gostyninie,

           8). Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” w Gostyninie.

     6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku.

     7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gostynina w roku szkolnym 2020/2021.

     8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina.

     9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020-2022.

    10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.

    11. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.

    12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

    13. Przyjęcie protokołu z XXII, XXIII, XXIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

    14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

    15. Sprawy różne.

    16. Zamknięcie obrad.

  • sesja RM

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt