Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Dobudowa drugiego toru kolejowego - Konsultacje społeczne!

Konsultacje społeczne dotyczące modernizacji linii kolejowej na odcinku Kutno-Płock-Sierpc, przechodzącej przez tereny miasta Gostynina.

Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. realizuje opracowanie studium wykonalności w ramach projektu Pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno - Płock - Sierpc".

Projekt ma na celu usprawnienie kolejowego połączenia Kutno - Płock - Sierpc poprzez  modernizację istniejącej linii kolejowej polegającej m.in. na dobudowanie drugiego toru szlakowego na odcinku Kutno – Łąck, tj. przez tereny miasta Gostynina.

Z uwagi na powyższe zwracamy się do Państwa jako mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja, a w szczególności do mieszkańców miasta Gostynina o zapoznanie się z materiałami poglądowymi i opisem dotyczącym planowanych rozwiązań projektowych oraz prosimy o wypełnienie ankiety przygotowanej przez firmę IDOM.

Wszystkie materiały wraz z ankietą dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

https://idompotand.com/konsultacje/

Ponadto, dla osób, które nie mają możliwości wypełnienia ankiety za pomocą kwestionariusza on-line informujemy, że wypełnienie ankiety w wersji papierowej oraz zapoznanie się z materiałami możliwe jest w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina.

Burmistrz miasta Gostynina zachęca do zapoznania się z materiałami udostępnionymi przez firmę IDOM oraz do wypełnienia ankiety w szczególności przez tych mieszkańców naszego miasta, którzy mieszkają w sąsiedztwie linii kolejowej, gdyż dobudowanie drugiego toru dla składów ciężkiego taboru bezpośrednio wpłynie na jakość życia w tym rejonie. Ponadto jak można przeczytać w dostarczonych materiałach dobudowa drugiego toru szlakowego może spowodować konieczność poszerzenia istniejącego terenu pasa kolejowego co z kolei może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia wywłaszczeń. 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

  • Trasa nowej lini kolejowej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt